Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi Hedef Osgb

Risk Değerlendirmesi

* İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

* Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,

* Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,

* İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,

* Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,

* Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,

çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan "Risk Değerlendirmesi" hazırlanır.