Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmeti Erzurum, Hedef Osgb

Mobil Sağlık Hizmetleri

AKCİĞER GRAFİSİ

İş yerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu akciğer hastalıklarına yakalanma risklerinin değerlendirilmesi amacıyla akciğer grafisi uygulanır. Türk Standartları Enstitüsü tarafından tanzim edilen ve projelendirilen mobil klimalı röntgen aracımız kurşun izolasyonludur.

Akciğer grafileri 35x35 cm ebadında olup röntgen teknisyenimiz tarafından çekilip radyoloji uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlanacaktır.

LABORATUAR TETKİKLERİ

* Kan sayımı (Hemogram)

* Tam idrar tahlili (T.İ.T.)

* Karaciğer fonksiyon testleri 

*    -SGOT (AST)

*    -SGPT (ALT)

*    -Gamma-GT

*    -LDH

* Böbrek fonksiyon testleri 

*    Üre

*    Kreatinin

*    Ürik Asit

* Serolojik tetkikler : 

*    Anti HBs 

*    HBsAg

*    Anti HCV

*    HIV 1+2 ve Diğer Hepatit     Markerleri

* Toksikolojik tetkikler 

* İdrarda/Kanda Kurşun

* İdrarda/kanda toluen, fenol, valin mandalik asit, hippurik asit?vs

ODİOMETRİ

Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odiometri) uygulanır.

Mobil sağlık tarama aracımızda işitme testi, uygun ses izolasyonu yapılmış özel kabinde, MAICO MA33 2012 model cihazımızla yapılmaktadır. Test sonuçları Kulak Burun Boğaz Uzmanı tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ(SFT)

Solunum Fonksiyon Testi(SFT) kişilerin uygun şartlarda solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir. İş yerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu solunum yolları ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır.

Solunum Fonksiyon testi (SFT), MIR Spirolab II model cihazımızla,aracımızda SFT eğitim sertifikalı hemşiremiz tarafından yapılmaktadır. Sonuçlar Göğüs ve Astım Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.

GÖZ TARAMASI

Çalışanlarınıza yaptırmak istediğiniz göz muayeneleri iş yerinizdetalebinize göre göz doktorumuz veya göz teknisyenimiz tarafından yapılmaktadır. Muayenelerde Nikon NR 5500 Otorefraktometre, Topcon RM-A7000 Otorefraktometre, Topcon CT60 Tonometre ve Nikon Biomikroskop kullanılmaktadır.

PORTÖR TARAMASI

Portör taraması;

* Akciğer filmi,

* Boğaz kültürü,

* Gaita kültürü,

* Gaita mikroskobisi 

* Klinik muayeneden oluşmaktadır.

KAN GRUBU

Mobil sağlık tarama aracımızda alınan numuneler usulüne uygun koşullarda muhafaza edilerek, laboratuarda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.