İşyeri Hekimi Hizmet Süresi Hesapla


Geri Dön

İşyeri Hekimi Hizmet Süresi Hesapla

İşyeri Hekimini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İşyeri hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Tarihli ve 28713 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri adlı 18. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre;

  • Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde çalışan başına ayda 8 dakika
  • Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde çalışan başına ayda 6 dakika
  • Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde çalışan başına ayda 4 dakika

işyeri hekimi bulundurulmak zorundadır.

Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim?

Şirketlerin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği'ne göre belirlenir. Şirketinizin tehlike sınıfını öğrenmek için İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi'ne bakabilirsiniz.