İşyeri Hekimi Hizmeti

İşyeri Hekim Hizmeti Hedef Osgb

İşyeri Hekimi Hizmeti

* İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

* Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

* Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

* İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

* İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

* İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

* Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

* İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

* İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

* Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

* İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

* Yıllık çalışma planı hazırlamak