İş Güvenliği Uzmanı ve Uzmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti Hedef Osgb

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

* İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

* İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

* İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

* Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

* Eğitim Planı hazırlamak

* İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

* Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

* Risk Değerlendirmesi yapmak

* Acil Durum Planı hazırlamak

* Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

* İç Yönetmelik hazırlamak

* İş İzni Prosedürü hazırlamak

* Çalışma talimatları hazırlamak

* İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

* Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

* Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

* Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

* Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

* Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

* Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

* Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

* Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

* Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

* Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

* Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

* İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

* Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

* Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek