İş Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği Eğitimleri Hedef Osgb

İş Güvenliği Eğitimleri

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;

* Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,

* İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,

* İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

* Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

* Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

* İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,

* Kişisel koruyucu alet kullanımı,

* Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

* Uyarı işaretleri,

* Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

* Temizlik ve düzen,

* Yangın olayı ve yangından korunma,

* Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,