Acil Durum Planı

Acil Durum Planı Hedef Osgb

Acil Durum Planı

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

* Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,

* Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,

* Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,

* Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,

* Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,

* Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,

öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.